Aktualny stan organizacyjny Oddziału Chełmskiego SEP

                       - liczba członków: 141,

                       - liczba kół: 7

                       - liczba członków wspierających: 4

 

         W ramach Oddziału Chełmskiego działają:

                       - Komisja Egzaminacyjna nr 308 – uprawnienia z zakresu Grupy II i III Urządzeń Energetycznych,

                       - Komisja Egzaminacyjna nr 309 – uprawnienia z zakresu Grupy  I Urządzeń Energetycznych,

                       - Ośrodek Rzeczoznawstwa /badania i pomiary, projektowanie, ekspertyzy, wyceny, instrukcje eksploatacji itp/,

           

          Do głównych celów naszego działania należą:

                       - ustawiczne podnoszenie poziomu wiadomości i umiejętności elektryków regionu chełmskiego / kursy, szkolenia, konferencje,

                         konkursy, praca w kołach młodzieżowych, studenckich/,

                      - integracja środowiska elektryków /wycieczki, imprezy towarzyskie, spotkania koleżeńskie itp/.