Tematyka egzaminu dla stan. DOZORU w zakresie Grupy I

Odział Chełmski Stowarzyszenia Elektryków Polskich

oferuje swoje usługi:

 • szkolenia i kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych,
 • egzaminy kwalifikacyjne osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru

  w zakresie:

 • elektroenergetycznym /I Grupa urządzeń wg Rozp. MGPiPS z 28.04.2003/
 • cieplnym /II Grupa urządzeń/
 • gazowym /III Grupa urządzeń/,

 organizacja seminariów i konferencji zawodowych.

       Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Chełmskim SEP zatrudnia wysokiej klasy specjalistów,
co gwarantuje fachową i terminową realizację zlecanych prac:

 • eksploatacyjne badania i pomiary elektryczne,
 • projekty techniczne w branży elektrycznej,
 • nadzory inwestorskie,
 • doradztwo, opinie, ekspertyzy urządzeń i instalacji,
 • instrukcje eksploatacji,
 • wycena urządzeń i instalacji,
 • kursy, szkolenia i doskonalenie zawodowe                                                                 
Tematyka egzaminu dla stan. DOZORU w zakresie Grupy II
Tematyka egzaminu dla stan. DOZORU w zakresie Grupy III
Tematyka egzaminu dla stan. EKSPLOATACJI w zakr. Grupy I
Tematyka egzaminu dla stan. EKSPLOATACJI w zakr. Grupy II
Tematyka egzaminu dla stan. EKSPLOATACJI w zakr. Grupy III
Wniosek egzaminacyjny - DOZORU w zakresie Grupy I
Wniosek egzaminacyjny - DOZORU w zakresie Grupy II
Wniosek egzaminacyjny - DOZORU w zakresie Grupy III
Wniosek egzaminacyjny - EKSPLOATACJI w zakresie Grupy I
Wniosek egzaminacyjny - EKSPLOATACJI w zakresie Grupy II
Wniosek egzaminacyjny - EKSPLOATACJI w zakresie Grupy III